Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA), Macar küçük ve orta ölçekli işletmelerinin ihracat kabiliyetlerini ve ihracat miktarlarını artırmaya yardımcı olmak amacıyla, %99 devlet sermayesi ve %1 Macar Sanayi ve Ticaret Odası katkısıyla kurulmuş bir devlet ajansıdır.

Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı bu görevi, hedef belirlediği ülkelerde, temsilcilikler açarak ya da itibarı yüksek yerel bir partnerle işbirliği yapmak suretiyle gerçekleştirmektedir. Türkiye’de de bu hizmeti gerçekleştirmek için HEPA OFFICE’i yetkilendirmiştir.

Tarihsel ve kültürel olarak birbirine bağlı iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, Macar KOBİ’lerinin Türkiye’de ticaret yapabilmesinin önünü açmak, Macar şirketleriyle iş yapmak amacındaki Türk şirketlerine yardımcı olmak, Türk yatırımcılarını Macaristan’daki yatırım olanaklarından haberdar etmek ve yatırımlarında rehberlik etmek hedefiyle kurulan HEPA OFFICE, portföyünde çeşitli sektörlerden birçok firma barındırmaktadır.