HEPA_Dikey

Polat Holding’e bağlı ortaklığı olan HEPA OFFICE, henüz keşfedilmemiş fırsatlar ve sinerjilerden yararlanarak Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve onu çeşitlendirmek amacıyla 2015 yılında “ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi” olarak kurulmuştur. 2016 yılında mevcut Macaristan odaklı yapısının yanı sıra çok uluslu bir Dış Ticaret firmasına dönüşümünü gerçekleştirmiş ve “HEPA OFFICE” unvanıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. Halihazırda Macaristan devleti tarafından Macaristan’a yatırımcı ve ihracatçı bulunması amacıyla yetkilendirilen HEPA OFFICE, tüzel kişiliğine 18 Kasım 2019 itibari ile “Macar İhracatı Teşvik Ajansı” (HEPA) Turkey olarak devam etmektedir.

Polat Holding’e bağlı ortaklığı olan HEPA OFFICE, henüz keşfedilmemiş fırsatlar ve sinerjilerden yararlanarak Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve onu çeşitlendirmek amacıyla 2015 yılında “ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi” olarak kurulmuştur. 2016 yılında mevcut Macaristan odaklı yapısının yanı sıra çok uluslu bir Dış Ticaret firmasına dönüşümünü gerçekleştirmiş ve “HEPA OFFICE” unvanıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. Halihazırda Macaristan devleti tarafından Macaristan’a yatırımcı ve ihracatçı bulunması amacıyla yetkilendirilen HEPA OFFICE, tüzel kişiliğine 18 Kasım 2019 itibari ile “Macar İhracatı Teşvik Ajansı” (HEPA) Turkey olarak devam etmektedir.

NÜFUS
9.949.000

YÜZ ÖLÇÜMÜ
93.030 KM

ULUSAL PARA BİRİMİ
FORINT (HUF)

BAŞKENT
BUDAPEŞTE

NÜFUS
9.949.000

ULUSAL PARA BİRİMİ
FORINT (HUF)

YÜZ ÖLÇÜMÜ
93.030 KM

BAŞKENT
BUDAPEŞTE

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLAR